Ochotnický spolek Tyl

„Divadlo vychází ze života a do života se vrací...“    J. K. Tyl

Letos slavíme 180 let trvání spolku! 

Kutnohorský ochotnický spolek TYL byl založen v červnu roku 1843. Zakladatelem byl tehdejší významný kutnohorský lékař MUDr. J. J. Štětka. Spolek zahájil svoji činnost uvedením veselohry K. S. Macháčka Ženichové a to v upravených prostorách hotelu U černého koně. Dramaturgicky se zaměřoval především na českou divadelní klasiku: J. K. Tyl. L. Stroupežnický, J. J. Kolár, V. K. Klicpera, J. Vrchlický, G. Preissová apod.

V roce 1857 získal spolek nové prostory v budově tehdejší Reálné školy, svá představení zde hrál až do roku 1875. V následujících letech byl spolek nucen měnit svá působiště do prostor Řemeslnické besedy, hostince U Gottsteinů, Měšťanské besedy a v neposlední řadě do rozlehlého objektu Městských ostrostřelců - Lorec.

Od druhé poloviny 19.století se spolek snaží iniciovat stavbu samostatné divadelní budovy, v této době však všechny snahy byly neúspěšné.

V roce 1920 si spolek pronajal budovu bývalého biografu, nazývanou Biorezidence, přejmenovanou na Prozatimní divadlo. To byl významný krok k uskutečnění snah získat vlastní divadelní budovu. Pravidelná představení zde spolek zahájil 9.ledna 1921 inscenací hry Jaroslava Kvapila Oblaka.

Aktivitu spolku od jeho založení až do těchto dnů dokládá soupis 186 představení, v nichž se vedle české klasiky - K. Čapek, J. Mahen, A. Šimáček, začíná objevovat i zahraniční dramaturgie. Řada uváděných her patřila do oblasti lehkých "lidových veseloher", v soupisu představení najdeme i uvádění lidových operet.

Dvacátá léta minulého století byla obdobím výrazné aktivity k naplnění snah o divadelní budovu, která by byla důstojná Kutné Hory, rodiště J. K. Tyla. Završením této činnosti bylo získání pozemku pro zamýšlenou stavbu v tehdejší Riegerově, dnes Masarykově ulici v městské části Hlouška. 7.září 1931 zde byly zahájeny stavební práce divadla, nesoucího název Divadlo J. K. Tyla. Projekt vypracovaly Dr. Ing. R. Hraba a Ing. J. Hraba, na realizaci se podílela řada kutnohorských firem i drobnějších živnostníků. Divadlo bylo slavnostně otevřeno 12. listopadu 1933 inscenací Tylovy hry Jiříkovo vidění. Spolek se na realizaci stavby výrazně finančně podílel a v projevu tehdejšího starosty města F. Reimana při slavnostním otevření mu byla nová budova předána do správy na následujících dvacet let.

Na svojí dobu velmi moderně vybavené divadlo umožňovalo členům spolku uvádět inscenačně náročná představení i výpravné operety, které byly mezi návštěvníky divadla velmi oblíbené. V soupisu představení tak najdeme nejen tituly, jako byla Čapkova Matka, drama Františka Langera Dvaasedmdesátka, či konverzační veselohru O. Wilda Vějíř lady Windermeerové, ale i ony "operetky" U bílého koníčka, Na svatém kopečku, Dvě srdce na prodej apod. Členové spolku požívali mezi kutnohorskou veřejností značnou prestiž.

Zlomovým rokem v činnosti spolku byl rok 1953. V duchu stranické politiky KSČ byl spolek násilně zrušen a jeho členové byli více méně přinuceni - pokud se chtěli svému koníčku dále věnovat, zařadit se do nově vznikajících ochotnický souborů zaštiťovaných ROH při tehdejších kutnohorských podnicích: Okresní průmyslový kombinát, závod SVA, Kutnohorské rudné doly. Nutno však dodat, že i tyto soubory svou poměrně bohatou činností reprezentovaly Kutnou Horu na řadě zájezdových představeních i mimo své domovské scény prakticky po celém tehdejším Československu. Do roku 1964 však tyto soubory postupně zanikaly a v témže roce vznikl při tehdejším Domě osvěty Divadelní soubor J.K.Tyla, který se vrátil na scénu Tylova divadla. Nahlédneme-li do dramaturgie kutnohorských divadelníků v 50. a až 80. letech minulého století, najdeme tam pestrou škálu her současných dramatiků nejen československých, ale i světových.

Politické a společenské změny po roce 1989 přinesly zásadní změny i do činnosti kutnohorských ochotníků. Nejen po stránce dramaturgické, ale i organizační. Spolek je dnes zaregistrován jako Divadelní spolek TYL, z.s. Kutná Hora a v součinnosti s vedením Tylova divadla působí na své domovské scéně. Věnuje se hlavně dramaturgii, zaměřené na dospělého diváka, ale nezapomíná ani na diváka dětského uváděním pohádkových představení. Každoročním vyvrcholením činnosti jsou od roku 1996 silvestrovské premiéry. V letní turistické sezóně také spolek již několik let uvádí v nádvoří Vlašského dvora představení, inspirovaná historickým prostředím bývalé Královské mincovny.

Svá představení uvádí i na zájezdech mimo svojí domovskou scénu a to nejen v rámci divadelních přehlídek, ale i osobních pozvání od jiných spolků, či kulturních inscenací českých měst.

Kutnohorský spolek TYL patří díky své bohaté historii i současné činnosti neodmyslitelně do kulturního života města.

Miroslav Štrobl