Karel Kraus

Členem od roku...

Členem od roku

Motto: 

Jak si se dostal do spolku a co je pro tebe divadlo?  

Kde jste mohli Karla vidět: