Pozvánka na členskou schůzi
Ochotnického spolku Tyl, z.s.

V souladu s platnými stanovami svolává Výbor Ochotnického spolku Tyl, z.s. (dále pouze OsT) členskou schůzi na den:

6. 3. 2020 v 18.00 hod. ve velké šatně Tylova divadla


Program členské schůze stanovil Výbor OsT takto:

  1. Úvod, přivítání - místopředseda OsT
  2. Výroční zpráva o činnosti OsT v roce 2019 - předseda OsT
  3. Návrh usnesení o jmenování čestných členů
  4. Zpráva o stavu hospodaření a ekonomickém stavu OsT - pokladník
  5. Dramaturgický plán na rok 2020 - dramaturg spolku
  6. Volba nového výboru a kontrolní komise
  7. Diskuse
  8. Závěr

Předseda
Ing. Otakar Fiala
V Kutné Hoře dne 16. ledna 2020