Konala se členská schůze

06.03.2020

V souladu s platnými stanovami svolal Výbor Ochotnického spolku Tyl, z.s. na pátek 6. března členskou schůzi.

6. 3. 2020 v 18.00 hod. ve velké šatně Tylova divadla

Program členské schůze stanovil Výbor OsT takto:

  1. Úvod, přivítání - místopředseda OsT
  2. Výroční zpráva o činnosti OsT v roce 2019 - předseda OsT
  3. Návrh usnesení o jmenování čestných členů
  4. Zpráva o stavu hospodaření a ekonomickém stavu OsT - pokladník
  5. Dramaturgický plán na rok 2020 - dramaturg spolku
  6. Volba nového výboru a kontrolní komise
  7. Diskuse
  8. Závěr

PředsedaIng. Otakar FialaV Kutné Hoře dne 16. ledna 2020