Pozvánka k výroční členské schůzi

01.02.2019

Dne 8. února 2019 v 18:00 se bude ve velké šatně Tylova divadla konat každoroční výroční členská schůze Ochotnického spolku Tyl, z.s. 

V souladu s platnými stanovami svolává Výbor Ochotnického spolku Tyl, z.s. (dále pouze OsT) členskou schůzi na den: 

8. února 2019 v 18:00 hod. ve velké šatně Tylova divadla

Program členské schůze stanovil Výbor OsT takto:

  • Úvod, přivítání - místopředseda OsT
  • Výroční zpráva o činnosti OsT v roce 2018 - předsedaOsT
  • Zpráva o stavu hospodaření a ekonomickém stavu OsT - pokladník
  • Dramaturgický plán OsT na rok 2019 - dramaturg OsT
  • Volba výboru OsT
  • Diskuse
  • Závěr

Předseda spolku

Otakar Fiala

V Kutné Hoře dne 9. ledna 2019

Vážení členové, jste srdečně zváni...